ชมมรดกโลก เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์
ยินดีกับเมืองมรดกโลก..ปี 2562
องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน ให้ พุกาม ประเทศเมียนมาร์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 

65910769_2304933626387498_5413987721796386816_n.jpg

 

66586459_2304933673054160_7343163052633620480_n.jpg

 

พุกาม เป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ ของพม่า สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ริมทิศตะวันออกของ แม่น้ำอิระวดี
ในปี พ.ศ. 1587 พุกามถูกสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ พระองค์ทำสงครามกับชาวมอญที่อยู่ทางใต้ชนะ แล้วจึงสถาปนาชื่ออย่างเป็นทางการของพุกามว่า "ตะริมันตระปุระ" หมายความว่า เมืองที่ปราบศัตรูราบคาบ
มีความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ

 

66164991_2304933943054133_3090758431565414400_n.jpg

 

65907670_2304933703054157_4791654124611436544_n.jpg

 

66287452_2304933926387468_819021298087755776_n.jpg

 

66384076_2304933609720833_6008338593435615232_n.jpg

 

66419021_2304933583054169_1059048298498752512_n.jpg

“คิดจะเที่ยว อย่าลืมเรานะคะ”

ท่องเที่ยวไปกับ ด็อกเตอร์ ออน ทัวร์

ติดต่อ 02-012-9815