ทัวร์ MYANMAR มัณฑะเลย์ 3D 2N

มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill -สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง