ทัวร์ MYANMAR มัณฑะเลย์ พินอูลวิน 3D 2N

พินอูลวิน-สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี-อาคารเก่าวัดมหาอันทุกันตา-ตลาดตูมิงกะลา-หอนาฬิกา-แวะชิมกาแฟ-มัณฑะเลย์พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-Mandalay Hill-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง