ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN SABAI 5D4N

ไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์กู้กง -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีน+ขาปูยักษ์,สเต็ก+สลัดบาร์
พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง