ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN JEED JAD 6D5N

ไทเป - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์กู้กง -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ- เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู้ด
อาหารจีน+ขาปูยักษ์,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
อาหารจีน+เป็ดย่าง,สเต็ก+สลัดบาร์
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง