ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PRO NO VISA 6D5N VZ

เที่ยวเหนือ-จรดใต้ ไทเป –ไทจง-ฟาร์มชิงจิ้ง-อารีซัน-เกาสง
เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง
เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง
เมืองไทจง –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดหวินอู่
เมืองหนานโถว – สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ “ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง”
เมืองไทเป – เที่ยวชมชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– ชมตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งตลาดดัง “ซีเหมินติง
พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง