ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DELUXE CLASS เปิดโปรแกรมใหม่ 4D 3N

Afternoon Tea Time บนยอดเขา วิวจริง สัมผัสได้จริง
จิบกาแฟชิวๆ บนดอย สัมผัสบรรยากาศสไตล์ สวิสเซอร์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง