ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 5D ซุปตาร์เปิดวาร์ป 5D 4N

ไทจง วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป ฟรี!!! ปล่อยโคมกระดาษ ผิงซี น้ำตกสือเฟิน
บินตรงสู่ไทจง 5 วัน 4 คืน THAI VEITJET (VZ)
ช้อปปิ้งแบรนด์มากมาย ณ LIPHAO OUTLET MALL
FREE DAY...อิสระเที่ยวเองไม่ง้อทัวร์ เที่ยว 1 วันเต็มในไทเป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง