ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ซุปตาร์เปิดวาร์ป 6D 5N

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
–ไทเป – ฟรี!!! ปล่อยโคมกระดาษ ผิงซี – น้ำตกสือเฟิน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง