ทัวร์ไต้หวัน SMILE DREAM TAIWAN 3 อุทยาน ไต้หวัน สำเริง สำราญ สงกรานต์ 5D4N

อุทยานอารีซัน – อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว
พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ
พิเศษ 2..เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น
พิเศษ 3...เที่ยวชม อุทยานที่ 3 อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี
พิเศษ 4.เมนู เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ// ชาบู ชาบู นานาชนิด// สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนานานชนิด
++พิเศษสุดๆๆ พักโรงแรมน้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลายความเมื่อยล้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง