ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN LOVE LOVE AUTUMN 5D3N

ชมตึกไทเป101 ชิมเมนูเสียวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวิ่นหวู่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง