ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ชิลล์ เช็ค ช้อป 4D2N

เช็คอินไต้หวัน ใกล้ชิดตึกไทเป101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค เที่ยวจิ่วเฟิน สวรรค์ของนักชิม ถ่ายรูปคู่หินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ตะลุยไทเปยามราตรี ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง+ซื่อหลินไนท์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง