ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ปล่อยโคมผิงซี น้ำตกสือเฟิน 5 วัน 4 คืน

ไทเป ฟรี!!! ปล่อยโคมกระดาษ ผิงซี น้ำตกสือเฟิน
ช้อปปิ้งแบรนด์มากมาย ณ LIPHAO OUTLET MALL
FREE DAY...อิสระเที่ยวเองไม่ง้อทัวร์ เที่ยว 1 วันเต็มในไทเป
ตามรอย...บล็อคเกอร์ชื่อดัง...สาวกบล็อกเกอร์นักเที่ยวห้ามพลาด!! ***พักโรงแรมย่านซีเหมินติง 2 คืน***

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง