ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน Peak Peak 6วัน 4 by BR

1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี.....ในอุทยานอาลีซัน
2. รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101
3. ล่องเรือชมความงาม......ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
5. เมนูพิเศษ....ลิ้มรสสุกี้สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง และ อาหารทะเล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง