ทัวร์โมรอคโค LUXURY MOROCCO 10 วัน 7 คืน

อาบูดาบี้-เมืองคาซาบลังก้า-เมืองราบัต - เมืองเชฟเชาเอิน-เมืองโวลูบิส-เมืองเฟซ
เมืองอิเฟรน-เมืองเออร์ฟอย์ด-เมืองเมอร์ซูก้า - ทอด้าจอร์จ-เมืองทินเฮียร์
เมืองวอซาเซท - เมืองไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกซ - เมืองคาซาบลังก้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง