ทัวร์โปแลนด์ SuperB Poland 7 วัน 4 คืน

วอร์ซอ - พอซนาน - เชสโตโชว่า - ออซวิซิม - คราคูฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง