ทัวร์เวียดนาม TOUCHING SAPA HALONG 4D3N

ฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง