ทัวร์เวียดนาม LUXURY FANSIPAN 4D 3N

เต็มอิ่มพักซาปาสบายๆ 2 คืน
พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน”
นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก
หุบเขาปากมังกร ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง