ทัวร์เวียดนาม LOST IN VIETNAM ฮานอย ซาปา 4D 3N

โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
HAM RONG MOUNTAIN
จัตุรัสใจกลางเมือง
ซาปา
น้ำตกเงิน
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน
จัตุรัสบาดิงห์
สุสานลุงโฮ
บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล
เจดีย์เสาเดียว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง