ทัวร์เวียดนาม LOST IN VIETNAM ฮานอย ซาปา 4D 3N

ซาปา น้ำตกซิลเวอร์ หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขากัตกัต ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย จตุรัสบาดิงห์ บ้านพักลุงโฮ
เจดียเสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง