ทัวร์เวียดนาม (VN) GOOD MORNING SAPA_ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน_4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามดีดี!! 4 วัน 3 คืน
GOOD MORNING SAPA : ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน
‪‬ ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง