ทัวร์เวียดนาม ไฮฟอง ลาวไก ซาปา ฮานอย 4วัน 3คืน

ลิ้มรสชาติอาหารเวียดนามดั้งเดิมแท้ๆ
ชมทัศนียภาพสวยงามกับนาขั้นบันไดแห่งเมืองซาปา
เดินสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านชาวกั๊ตกั๊ตบนยอดเขาซาปา
นำทุกท่านชมหุบเขาปากมังกร น้ำตกสีเงิน วัดเฉินก๊วก วัดหง็อกเซิน จัตุรัสบาดิงห์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง