ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง น้ำตกเต๋อเทียน 4D 3N

ไฮไลท์...ทานบุฟเฟห์นานาชาติ SEN
ไฮไลท์...ชมน้ำตกเต๋อเทียนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก รองจากไนท์แองการา
ไฮไลท์...ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ
ไฮไลท์...อาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆบนเรือที่อ่าวฮาลอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง