ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4D 3N

แวะสักการะ วัด Baidinh ที่มีประวัติอันยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก แล้วนำท่านเข้าชม จากนั้นนำท่านออกเดินสู่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง