ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง