ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน”
นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก-หุบเขาปากมังกร ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง