ทัวร์เวียดนาม สัมผัสทัศนียภาพ อ่าวฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน

เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา
ฮาลองไนท์มาร์เก็ต -เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก – เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง