ทัวร์เยอรมัน EASTERN EUROPE 8D5N

•ชมปราสาทต้นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์
•ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้านลูกกวาด ณ เมืองคาร์โรวี่ วารี ประเทศเช็ก
•จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที่นัดพบของชาวปราก
•ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวิหารเซนต์วิตัส
•ชมเมืองมรดกโลก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศเช็ก
•ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์
•ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
•ช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่พื้นเมือง ของเมืองเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์
•ชมเมืองมรดกโลก เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี
•จัตุรัสวีรบุรุษ Hero Square สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ
•ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
•ล่องเรือแม่น้ำดานูบ มผัสบรรยากาศโรแมนติคของเมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี
•ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง