ทัวร์เยอรมนี แกรนด์เยอรมนี 8D

เที่ยวเมืองมิวนิก – นูเรมเบิร์ก – ชมเมืองเดรสเดน – สวนสวย เดอะสวิงเกอร์ –
ชมเมือง พอทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี
เบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนบวร์ก – เควดลินบวร์ก – เกิร์ธธิงเก้น – มาร์เบิร์ก
รูเดสไฮม์ – คอคเฮม – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง