ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส-โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง