ทัวร์เกาหลี SUMMER IN KOREA 5D

- ONE MOUNT SNOW PARK (สกีโดม)
- เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง
- ชมสะพานกระจกแก้วใส
- วัดวาวูจองซา
- พระราชวังเคียงบกกุง
- ชมหอคอยโซลทาว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง