ทัวร์เกาหลี Snowy Winter 5 วัน 3 คืน

อินชอน – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ลานสกี - กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี
ศูนย์เครื่องสำอาง - Seoullo 7017 - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง - HERB SHOP
RED PINE – ย่านอีแด - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง