ทัวร์เกาหลี PRO KOREA RASPBERRY ตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน

เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ตลาดอิกซอนดง
สกีรีสอร์ท - THE GARDEN OF MORNING CALM - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC
หอคอย N SEOUL TOWER

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง