ทัวร์เกาหลี MIRACLE KOREA 5วัน3คืน

จุดเด่น
• ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยัง เกาะนามิ ตามรอยซีรี่ย์
• ชม งานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี Lighting Festival
• สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
• Lotte World Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่อยู่ในกรุงโซล
• Lotte World Tower เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น
• ชม พระราชวังชางด๊อก ที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก
• ชม คลองชองเกชอน คลองที่เก่าแกและมีประวัติยาวนาน
• ชม งานเทศกาลซากุระบานสวนยออิโดแห่งแม่น้ำฮัน
• ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง, ฮงแด, HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง