ทัวร์เกาหลี LIKE... CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5วัน 3คืน

อินชอน-สวนจายูถนนเทพนิยาย ซองวุลดง-อินชอนไชน่าทาวน์-เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-วัดวาวูจองซา-ตลาดฮงแด-พระราชวังชางด๊อกกุง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-เมียงดง-โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสมเกาหลี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง