ทัวร์เกาหลี KOREA SUWON SEOUL 5D 3N

ชมโชว์สุดฮิต DRUM CAT SHOW หรือ FANTA STICK SHOW พิเศษ เดือนเมษายน พาชม CHERRY BLOSSOM นำท่านบินลัดฟ้าโดย BUDGET AIRLINE (LJ/TW/7C )
พักซูวอน 1 คืนพักโซล 2 คืน ระดับมาตรฐาน อาหารทานครบ 10 มื้อ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง