ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SUPER 5D 3N

ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE ชมคลองอาร่า พิเศษบุฟเฟ่บนเรือสุดโรแมนติกบนเกาะนามิ สนุกเครื่องเล่นที่เอเวอร์แลนด์ เรียนทำกิมจิ สวมชุดฮันบก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง