ทัวร์เกาหลี EASY LOVE AUTUMN IN KOREA 5D 3N

 โรแมนติกสุดๆที่ เกาะนามิ
 ชมพระอาทิตย์ตกดิน วัดนักซานซา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาริมทะเลที่มีทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี
 นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า หันหน้าสู่ทะเลตะวันออก เพื่อปกป้องชาวเกาหลี
 สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จำกัด (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
 พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด
 คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง