ทัวร์เกาหลีใต้ Happy Korea 5D 3N

ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE ชมคลองอาร่า พิเศษบุฟเฟ่ต์บนเรือสุดโรแทนติกบนเกาะนามิ สนุกเครื่องเล่นที่เอเวอร์แลนด์ เรียนทำกิมจิ สวมชุดฮันบก คล้องกุญแจรักที่โซลทาวเวอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง