ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กินปู ดูหมี โอเชี่ยนปาร์ค

- ช้อปปิ่งหล่อวู่
- โชว์ม่านน้ำ
- วัดแชกงหมิว
- ช้อปปิ้งนาธาน
- จำลองเมืองฮอลแลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง