ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน

จุดเด่น
• นมัสการ พระใหญ่ทินถ่าน ณ วัดโปหลิน
• พร้อมนั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา
• ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์
• วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ
• วัดแชกงหมิว ขอพรเพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคลให้กับชีวิต
• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ จิมซาจุ่ย
• อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLETS

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง