ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม HKTG02 
1. ทำพิธี “ผูกด้ายแดงขอพรคู่ครอง” เทพเจ้าหยกโหลว วัดหวังต้าเซียน
2. ทำพิธี “ขอพรแก้ปีชง 2561” วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์
3. ตื่นตาตื่นใจกับ “หอไอเฟล” เก็บภาพประทับใจอวดโซเชียล
4. ช้อปปิ้งศูนย์รวมสินค้า Brand เลียนแบบ เรียกได้ว่า เกรด A เลยที่เดียว!
5. ลิ้มลองเมนูพิเศษ! หอยเป๋าฮื้อ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง