ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

 จุดเด่นโปรแกรม HKTG04 
1. ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่
2. สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
3. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
4. อร่อยกับ 2 เมนู Signature ติ่มซำ, ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!
5. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 2 ย่านดัง ซิตี้เกตุ , จิมซาจุ่ย ร้องเท้ากีฬา, กระเป๋า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง