ทัวร์ฮ่องกง ลันตา หลี่หยุ่น 3 วัน 2 คืน

- ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY ขอพรวัดหวังต้าเซียน
- หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
- ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก
พิเศษ1. บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
พิเศษ2. พักฮ่องกงระดับ 4 ดาว
พิเศษ3. เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นมุ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง