ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บินคาเธ่ย์ 3วัน 2คืน

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน-จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง