ทัวร์อิหร่าน WONDERFUL LIFE IN IRAN 8D 5N

เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง