ทัวร์ออสเตรเลีย BELBOURNE 5D 3N

- ชมความงดงามของเมืองเมลเบิร์น
- เข้าชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
- อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เกรทโอเชี่ยนโร้ท หรือสถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ + ดูนกเพนกวินเกาะฟิลลิป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง