ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Swiss 9วัน 6คืน

ซูริค - ชไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ล่องเรือวิทซ์เนา - ยอดเขาริกิ
ลูเซิร์น - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
แทซ - มองเทรอ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง