ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING RUSSIA (KC) 6วัน 4คืน

มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง