ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING A IN RUSSIA BY KC (MOSSCOW-ST.PETER) APR-SEP 17

ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Metro - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - Izmailovsky Market - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - วิหารเซ็นต์เดฮาร์เวีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง