ทัวร์รัสเซีย Absolute Russia Mos Saint 8D 5N

สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ เนินเขาส
แปร์โรว์ วิหารซาเวียร์
รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด
มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง
กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง